معرفی

مشخصات فردی

حسین فلاح باقرشیدایی

نام - نام خانوادگی : حسین   فلاح باقرشیدایی

پست الکترونیکی : hossfallah[at]yahoo.com, h_fallah[at]iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : دبیری شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی آلی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی:

 

ردیف

عنوان پست

مدت تصدی

از تاریخ

تا تاریخ

۱

معاون پژوهش و فناوری واحد رشت

-

۱۳۹۳

تاکنون

۲

دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی استان گیلان

-

۱۳۹۱

تاکنون

۳

دبیر شورای پژوهش و فناوری استان گیلان

-

۱۳۹۳

تاکنون

۴

دبیر کمیته سامانه آزمایشگاهی  استان گیلان

-

۱۳۹۴

-

۵

عضو کمیته منتخب واحد

-

۱۳۹۲

تاکنون

۶

رﺋیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

-

۱۳۹۱

۱۳۹۳

۷

مدیر گروه شیمی

۶ سال

۱۳۷۸

۱۳۸۴

۸

عضو کمیته منتخب واحد

۶ سال

۱۳۷۸

۱۳۸۴

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی واحد رشت- معاون پژوهشی واحد رشت

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

حسین فلاح باقرشیدایی
حسین فلاح باقرشیدایی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    دانشیار
^